Úvod

VELKÁ ŠIPKOVANÁ

Fotbal

Mažoretky

Turistika

Břišní tance

Lukostřelba

Hokej

Nohejbal

Tenis

  • Sportovní klub Branka u Opavy, z.s. je spolek sportovců v obci Branka u Opavy.
  • Od svého vzniku po současnost organizuje sportovní a jiné společenské akce v Brance u Opavy hlavně pro děti, ale i dospělé.
  • SK Branka má v celkem 8 oddílů – sportovní kroužek malých fotbalistů, tým hokejistů Buldoci Branka, nohejbalový, mažoretky Ještěrky Branka, břišní tanečnice, tenistů do 50-ti let a nad 50 let, turistický a lukostřelecký.
  • SK Branka u Opavy podporují obec Branka u Opavy, Národní sportovní agentura -NSA , Česká unie sportu – ČUS, a Moravskoslezský kraj.
  • SK Branka u Opavy má k celkem 125 členů, kteří se podílejí na chodu klubu, nebo reprezentaci obce.
  • Mezi neznámější akce SK Branka u Opavy patří Tenisový turnaj, nohejalový turnaj, ping-pongový turnaj, účast mažoretek na soutěžích a obecních akcích.
  • Největší akcí SK je Velká šípkovaná, která se pořádá každý rok v září a účastní se jí čtyři generace občanů i přespolních.
  • Členem SK se může stát každý občan ČR, který zaplatí členské příspěvky. Dospělý 200,- Kč a dítě do 20 let 100,- Kč na účet klubu 224109646 / 0300 do 31.března v každém kalendářním roce.
  • Sk Branka u Opavy uvítá sponzory, kteří by byli ochotni finančně i materiálně pomoci při akcích klubu. Nabízíme jejich prezentaci na www stránkách SK.

Kontaktujte nás

mail@com

+420 987 654 321

Sledujte nás

SK Branka